Logo Kolej Komuniti Selayang telah melalui beberapa perubahan sejak penjenamaan semula Kolej Komuniti pada Februari 2007. Kini logo Kolej Komuniti Selayang berubah lagi apabila penstrukturan semula sistem pengajian Kolej Komuniti (Sijil Modular Kebangsaan) dilancarkan pada pertengahan 2010. Pada Disember 2016, logo Kolej Komuniti berubah sekali lagi sejajar dengan perubahan dasar yang baru. Dibawah ini merupakan antara logo Kolej Komuniti Selayang yang pernah digunakan sehingga sekarang.

2001-2007 2007-2010 2010-2016 2016-Kini